Naziv Stari naziv Opis
     
 
Postupci i preparati za anodnu oksidaciju (eloksiranje) aluminijuma
ANOKSGAL AN-20 Anoksgal AN-20 Preparat za anodnu oksidaciju Al u H2SO4
     
 
Preparati za smanjenje penjenja i prskanja aerosola u radnim rastvorima
ANPEGAL AP-03 Hemogal AP-03 Silikonski antipenušavac za smanjenje pene u radnim rastvorima
ANPEGAL AP-05 Hemogal FT-05 Fluor tenzidni protiv prštač za smanjenje prskanja aerosola pri hromiranju
     
 
Postupci i preparati za bakarisanje
BAKROGAL  OD-07 Bakrogal OD-07 Dodatak za kontinualno hemijsko bakarisanje žice
BAKROGAL CU-20 Bakrogal PB-20 Gotov radni rastvor za formiranje i korekcije elektrolita za pirofosfatni bakar
     
 
Preparati za hemijsko  bojenje metala konverzionim prevlakama
BOJAGAL BM-04 Bojagal  ZN-04 Preparat za hemijsko bojenje cinka u crno
BOJAGAL BM-05 Bojagal  ZN-05 Preparat za hemijsko bojenje cinka u crno
BOJAGAL BM-10 Bronogal  HB-05 Preparat za hemijsko bojenje gvožđa  u žuto (boja bronze)
BOJAGAL BM-34 Bojagal  AL-04 Bojenje Al u žuto
     
 
Preparati za  hladno i toplo bruniranje čelika
BRUNOGAL BH-03 Brunogal  BH-03 Preparat za hladno bruniranje (bojenje čelika u crno na sobnoj temperaturi)
BRUNOGAL BH-03A Brunogal  AK-03 Preparat za aktiviranje površine pre hladnog bruniranja
BRUNOGAL BT-01 Brunogal  BT-01 Preparat za toplo bruniranje
BRUNOGAL BT-01A Brunogal  AK-01 Preparat za aktiviranje površine pre toplog bruniranja
     
 
Postupci i preparati za cinkovanje
CINKOGAL OD-54 Cinkogal  OD-54 Osnovni dodatak za cinkovanje za postupak Cinkogal  ZN-50
CINKOGAL DS-55 Cinkogal  DS-55 Dodatak za sjaj za cinkovanje za postupak  Cinkogal ZN-50
CINKOGAL OD-61 Cinkogal  OD-61 Osnovni dodatak za postupak Cinkogal ZN-60
CINKOGAL DS-62 Cinkogal  DS-62 Dodatak za saj za cinkovanje za postupak Cinkogal ZN-60
CINKOGAL KD-70 Cinkogal  KD-70 Dodatak za sjaj za kontinualno cinkovanje žice
CINK HLORID    
KALIJUM HLORID    
BORNA KISELINA    
AMONIJUM HLORID    
CINK ANODE LIVENE    
CINK ANODE VALJANE    
     
 
Postupci i preparati za defosfatiranje (skidanje nekvalitetnih fosfatnih slojeva)
DEFOSGAL DF-10   Preparat za skidanje Zn i Zn-Ca fosfata
     
 
Preparati za demetalizaciju (skidanje nekvalitetnih metalnih prevlaka)
DEMEGAL DM-05 Demegal AG-05 Preparat za skidanje srebra sa legura bakra
DEMEGAL DM-06 Demegal SF-06 Preparat za skidanje prevlake fleka sa potamnelog srebra
DEMEGAL DM-10 Demegal NI-10 Preparat za skidanje prevlaka nikla
     
 
Preparati za čišćenje korozije i kovarine sa površine metala
DEZOKSGALI DN-00   Preparati za dekapiranje, nagrizanje i čišćenje različitih metala
DEZOKSGAL DN-01 Dezoksgal ZL-01 Preparat za čišćenje fleka sa toplocinkovanih površina
DEZOKSGAL DN-02 Dezoksgal AF-02 Preparat za svetlo nagrizanje Al
DEZOKSGAL DN-03 Dezoksgal ZM-03 Preparat za dekapiranje zamka i mesinga
DEZOKSGAL DN-07 Dezoksgal SB-07 Preparat za sjajno nagrizanje legura Al
DEZOKSGAL  DN-10 Dezoksgal  AS-10 Praškasti preparat za dekapiranje čelika
     
 
Preparati za inhibiranje i aktiviranje rastvora za čišćenje bakra i legura bakra
DEZOKSGAL IB-01 Dezoksgal  IM-02 Preparat za inhibiranje i aktiviranje rastvora za čišćenje bakra i legura  bakra
     
 
Preparati za inhibiranje i aktiviranje rastvora za čišćenje  čelika
DEZOKSGAL IN-01 Dezoksgal IN-01 Preparat za inhib i aktiv rastvora za čišćenje povr korozije i kiselo odmašć  čelika
DEZOKSGAL IN-02 Dezoksgal TA-02 Preparat za inhib i aktiv rastvora  za skidanje kovarine posle žarenja
DEZOKSGAL IN-03 Dezoksgal TK-03 Preparat za inhib i aktiv rastvora za čišćenje kovarine sa žarene žice
DEZOKSGAL IN-04 Dezoksgal IF-04 Preparat za inhib i aktiv rastvora  za pripremu  delova pre cink fosfatiranja
DEZOKSGAL IN-05 Dezoksgal TS-05 Preparat za inhib i aktiv rastvora za sjajno čišćenje površine posle termičke obrade
     
 
Postupak za inhib i aktiv rastvora za sjajno čišćenje površine posle termičke obrade
DEZOKSGAL IN-06/1   Preparat(deo 1) za  odmašćivanje i inhibiranje pri čišćenju kovarine
DEZOKSGAL IN-06/2   Preparat (deo 2) za aktiviranje površine pri čišćenju kovarine
DEZOKSGALI NX-00   Preparati (gotovi radni rastvori) za čišćenje i nagrizanje inoxa (prohroma)
DEZOKSGAL NX-03 Dezoksgal  NX-03 Preparat za sjajno čišćenje varova na prohromu
DEZOKSGAL NX-05 Dezoksgal  PK-05 Preparat za skidanje tragova varenja na  prohromu
DEZOKSGAL NX-06 Dezoksgal  PČ-06 Preparat za satenasto nagrizanje odlivaka od prohroma
DEZOKSGAL NX-07 Dezoksgal  NX-05 konc Preparat za mat nagrizanje prohroma bez varova
     
 
Preparati (gotovi radni rastvori) za nagrizanje  i hemijsko poliranje legura bakra
DEZOKSGAL  NB-11 Dezoksgal  CU-11 Preparat za sjajno nagrizanje bakra
DEZOKSGAL  NB-12 Dezoksgal  MS-11 Preparat za sjajno nagrizanje mesinga
DEZOKSGAL  NB-13 Dezoksgal  MS-13 Preparat za mat nagrizanje mesinga
DEZOKSGAL  NB-20/1 Dezoksgal  NB-20/1 Preparat (deo 1) za sjajno nagrizanje  i poliranje bakra
DEZOKSGAL  NB-20/2 Dezoksgal  NB-20/2 Preparat (deo 2) za sjajno nagrizanje i poliranje bakra
     
 
Preparati (gotovi radni rastvori) za čišćenje površinske korozije i svetlo nagrizanje čelika
DEZOKSGAL  PK-10 Dezoksgal TK-10 Preparat  za čišćenje površinske korozije i kiselo odmašćivanje
DEZOKSGAL PK-11 Dezoksgal TK-11 Preparat  za čišćenje duboke površinske korozije pre toplog cinkovanja
     
 
Preparati (gotovi radni rastvori ) za čišććenje termičke kovarine
DEZOKSGAL TK-12 Dezoksgal TK-12 Preparat za čišććenje termičke kovarine sa čelika posle žarenja
DEZOKSGAL TK-13 Dezoksgal TK-13 Preparat za čišćenje toplo valjanih čeličnih limova i žarene žice
DEZOKSGAL TK-14 Dezoksgal TK-14 Preparat za  čišćenje kovarine sa čelika pre cink fosfatiranja
DEZOKSGAL TK-15 Dezoksgal TK-15 Preparat za  sjajno čišćenje termičke kovarine
DEZOKSGAL TK-30 Dezoksgal TK-30 Preparatat za čišćenje temičke kovarine sa žarenog mesinga
     
 
Preparati za dispergovanje boje u kabinama sa vodenom zavesom
DISPERGAL DB-03 Hemogal DB-03 Preparat za dispergovanje boje u kabinama sa vodenom zavesom
DISPERGAL DB-04 Hemogal DB-04 Preparat za dispergovanje boje u kabinama sa vodenom zavesom i skidačem boje
     
 
Preparati za elektro dekapiranje
ELDEGAL ED-12 Hemogal  ED-12 Preparat  za elektro dekapiranje komadne robe
ELDEGAL ED-20 Hemogal  ED-20 Preparat  za kontinualno elektro dekapiranje žice
     
 
Preparati za elektro poliranje
ELPOGAL EP-01 Elpogal EP-01 Preparat (gotov radni rastvor) za elektro poliranje inoxa
     
 
Preparati za fluksovanje pri nanošenju metalnih prevlaka toplim postupcima
FLUKSOGAL  FL-35 Fluksogal SN-35 Preparat za fluksovanje pre mekog lemljenja čelika i mesinga
FLUKSOGAL  FL-46 Fluksogal ZN-46 Preparat za  fluksovanje pri toplom cinkovanju komadne robe
FLUKSOGAL  FL-50 Fluksogal SN-50 Preparat za fluksovanje pre kalajisanja
FLUKSOGAL  FL-62 Fluksogal KS-62 Preparat za fluksovanje mesinga
FLUKSOGAL  FL-94 Fluksogal ZN-94 Preparat za fluksovanje pri kontinualnom toplom cinkovanju traka
     
 
Postupci i preparati za nanošenje fosfatnih prevlaka  na metalne  predmete
FOSFOGAL AK-01 Fosfogal AK-01 Preparat za aktiviranje površine pre postupka cink fosfatiranja (potapanjem)
FOSFOGAL AM-16 Fosfogal  AM-16 Preparat  za aktiviranje površine pre postupka mangan fosfatiranja
FOSFOGAL AM-16S   Preparat za aktiviranje površine pre postupka mangan fosfatiranja (suspenzija)
FOSFOGAL AT-05 Fosfogal AT-05 Preparat za aktiviranje površine pre postupka Zn i Zn-Mn fosfatiranja
     
 
Postupci za nanošenje cink fosfatnih prevlaka
 
 
FOSFOGAL CF-03 Fosfogal  CF-03 Preparat za formiranje radnog rastvora Fosfogal CF-03
FOSFOGAL CF-04/1 Fosfogal  CF-04/1 Preparat (deo 1) za formiranje radnog rastvora Fosfogal CF-04
FOSFOGAL CF-04/2 Fosfogal  CF-04/2 Preparat (deo 2) za formiranje radnog rastvora Fosfogal CF-04
FOSFOGAL CF-05 Fosfogal  CF-05 Preparat za formiranje radnog rastvora Fosfogal CF-05
FOSFOGAL CF-07 Fosfogal  CF-07 Preparat za formiranje radnog rastvoa za Fosfogal CF-07
FOSFOGAL CF-09 Fosfogal  CF-09 Preparat za formiranje rastvora Fosfogal CF-09
     
 
Postupci za nanošenje cink-kalcijum fosfatnih prevlaka
FOSFOGAL CK-11 Fosfogal  CK-11 Preparat za formiranje rastvora Fosfogal CK-11
FOSFOGAL CK-01 Fosfogal  CK-01 Preparat  (deo 1) za formiranje  radnog  rastvora  Fosfogal CK-12 i Fosfogal CK-13
FOSFOGAL CK-02 Fosfogal  CK-02 Preparat  (deo 2) za formiranje radnog rastvora Fosfogal CK-12 i Fosfogal CK-13
     
 
Postupci  za nanošenje cink-mangan fosfatnih prevlaka
FOSFOGAL CM-17 Fosfogal CM-17 Preparat za  formiranje radnog  rastvora Fosfogal CM-17
     
 
Preparati za konverziono fosfatiranje
FOSFOGAL KF-06 Fosfogal  KF-06 Preparat za konverziono fosfatiranje plamene strane kotlova
     
 
Postupak za nanošenje mangan fosfatnih prevlaka
FOSFOGAL MF-16 Fosfogal MF-16 Preparat za formiranje radnog rastvora Fosfogal MF-16
     
 
Postupci i preparati za nanošenje gvožđe-oksido fosfatnih prevlaka
FOSFOGAL OF-01 Fosfogal  OF-01 Preparat za ručno čišćenje površinske korozije
FOSFOGAL OF-01P Fosfogal  FP-01 Preparat za ručno čišćenje površinske korozije (pasta)
FOSFOGAL OF-02 Fosfogal  OF-01 Preparat za ručno odmašćivanje i gvožđe-oksido fosfatiranje čelika
FOSFOGAL OF-03/1 Fosfogal  OF-03/1 Preparat (deo 1) za formiranje rastvora i nanošenje  gvožđe-oksido fosfata raspršivanjem
FOSFOGAL OF-03/2 Fosfogal  OF-03/2 Preparat (deo 2) za formiranje rastvora i nanošenje  gvožđe-oksido fosfata raspršivanjem
FOSFOGAL OF-03/2E Fosfogal  OF-03/2E Preparat (deo 2E) za formiranje rastvora i nanošenje  gvožđe-oksido fosfata raspršivanjem
FOSFOGAL OF-04 Fosfogal  OF-04 Preparat za odmašćivanje i gvožđe -oksido fosfatiranje raspršivanjem (tečni)
FOSFOGAL  OF-05 Fosfogal  OF-05 Praškasti preparat za odmašćivanje i gvožđe-oksido fosfatiranje potapanjem
FOSFOGAL OF-25 Fosfogal  OF-25 Praškasti preparat za odmašćivanje i gvožđe-oksido fosfatiranje raspršivanjem
     
 
Preparati za ubrzavanje postupaka fosfatiranja
FOSFOGAL UB-01 Fosfogal  UB-01 Preparat za ubrzavanje postupka fosfatiranja
FOSFOGAL UB-02 Fosfogal UB-02 Preparat za ubrzavanje postupaka fosfatiranja
FOSFOGAL UB-03 Fosfogal UB-03 Preparat za ubrzavanje postupaka fosfatiranja pri obradi ZN i Al
     
 
Preparati za pasiviranje fosfatnih prevlaka
FOSFOGAL PA-01 Fosfogal PA-01 Preparat za pasiviranje fosfatnih prevlaka na bazi hromata
FOSFOGAL PA-02 Fosfogal PA-02 Preparat za pasiviranje fosfatnih prevlaka bez hromata
     
 
Postupci i preparati za odmašćivanje metala u procesu površinske zaštite
HEMOGAL EH-12 Hemogal  EH-12 Preparat za elektrohemijsko odmašćivanje čelika
HEMOGAL EH-12MB Hemogal  EH-12 MB Preparat za elektrohemijsko odmašćivanje sa olakšanim ispiranjem
HEMOGAL EH-13 Hemogal  EH-13 Preparat za kontinualno  elektrohemijsko odmašćivanje žice
HEMOGAL EH-22 Hemogal  EH-22 Preparat za elektrohemijsko odmašćivanje legura bakra
HEMOGAL EH-32 Hemogal EH-32 Preparat za elektro odmašćivanje legura cinka
     
 
Preparat za odmašćivanje elektro opreme, elektrouređaja i kugličnih lagera
HEMOGAL EL-20 Hemogal EL-20 Preparat za odmašćivanje elektro opreme, elektrouređaja i kugličnih lagera
     
 
Postupci i preparati za hemijsko odmašćivanje potapanjem
HEMOGAL HP-11 Hemogal  HP-11 Preparat za vruće alkalno odmašćivanje čelika potapanjem
HEMOGAL  HP-12 Hemogal  TK-12 Preparat za vruće alkalno odmašćivanje  čeličnih delova posle termičke  obrade
HEMOGAL HP-15 Hemogal  HS-15 Preparat  za vruće odmašćivanje jako zamašćenih čeličnih delova potapanjem
HEMOGAL HP-21 Hemogal  HP-21 Preparat za vruće  odmašćivanje mesinga potapanjem
HEMOGAL HP-25 Hemogal  HP-25 Preparat za mat srebrnasto  nagrizanje Al
HEMOGAL HP-33 Hemogal  ST-33 Preparat za satenasto nagrizanje Al i legura Al
HEMOGAL HP-41 Hemogal  HP-41 Preparat za vruće alkalno odmašćivanje i nagrizanje Al i legura Al (E0)
HEMOGAL HP-42 Hemogal  HP-42 Preparat za vruće alkalno odmašćivanje i mat nagrizanje Al i legura Al (E6)
HEMOGAL  HP-43 Hemogal  HP-43 Preparat za  odmašćivanje poliranog Al
HEMOGAL  HP-46 Hemogal  HP-46 Odmašćivanje i poliranje čelika u rotacionim bubnjevima
     
 
Postupci i preparati za hemijsko odmašćivanje raspršivanjem
HEMOGAL HR-11 Hemogal HR-11 Preparat  za odmašćivanje posle dubokog izvlačenja raspršivanjem u komorama
HEMOGAL HR-12 Hemogal HR-12 Preparat za odmašćivanje  u uređajima sa trakom ili pužnim transportom
HEMOGAL HR-13 Hemogal HR-13 Preparat za odmašćivanje raspršivanjem  u protočnim uređajima  pre fosfatiranja
HEMOGAL  HR-16 Hemogal HR-16 Preparat za odmašćivanje raspršivanjem sa istovremenim aktiviranjem  pre fosfatiranja
HEMOGAL HR-17 Hemogal HR-17 Alkalno odmašćivanje čelika raspršivanjem
HEMOGAL HR-18 Hemogal HR-18 Odmašćivanje i pasiviranje predmeta u komorama
     
 
Postupci i preparati za hemijsko ultrazvučno odmašćivanje
HEMOGAL HU-13 Hemogal HU-13 Peparat za ultra zvučno odmašćivanje čeličnih odlivaka
HEMOGAL HU-16 Hemogal HU-16 Preparat za ultra zvučno odmašćivanje štampanih ploča
HEMOGAL  HU-43 Hemogal HU-43 Univerzalni preparat za ultra zvučno odmašćivanje
HEMOGAL  HU-50 Hemogal HU-50 Preparat za ultra zvučno odmašćivanje  delova motora
     
 
Postupci i preparati za istovremeno  odmašćivanje i  nagrizanje površine predmeta
HEMOGAL ON-04 Hemogal AK-04 Tečni preparat za istovremeno odmašćivanje i nagrizanje  Al i Zn potapanjem (H3PO4)
HEMOGAL ON-04R Hemogal AK-04R Tečni preparat za istovremeno odmašćivanje i nagrizanje  Al i Zn  raspršivanjem (H3PO4)
HEMOGAL ON-05 Hemogal SK-05 Tečni preparat za istovremeno odmašćivanje i nagrizanje Al i Zn potapanjem (H2SO4)
HEMOGAL ON-05R Hemogal SK-05R Tečni preparat za istovremeno odmašćivanje i nagrizanje Al i Zn raspršivanjem (H2SO4)
HEMOGAL ON-06 Hemogal SF-05 Tečni preparat za istovremeno odmašćivanje i nagrizanje  Al i Zn potapanjem
HEMOGAL ON-06R Hemogal SF-05R Tečni preparat za istovremeno odmašćivanje i nagrizanje Al i Zn raspršivanjem
     
 
Preparati za ručno odmašćivanje
HEMOGAL RO-10 Hemogal RO-10 Univerzalni preparat za ručno odmašćivanje bez naknadnog ispiranja
     
 
Preparati za odmašćivanje površina pri industrijskim remontima
HEMOGAL RR-07 Hemogal TO-07 Preparat za  odmašćivanje mašina pri remontu
HEMOGAL RR-10 Hemogal RR-10 Preparat  za odmašćivanje zapeklih i  debeloslojnih naslaga masnoća pri remontu
     
 
Postupci i tečni preparati za ručno i mašinsko odmašćivanje
HEMOGAL TO-08 Hemogal TO-08 Univerzalni tečni preparat za ručno ili mašinsko odmašćivanje različitih materijala
HEMOGAL TO-14 Hemogal TO-14 Tečni preparat za mašinsko odmašćivanje sa pasiviranjem
HEMOGAL TO-20 Hemogal TO-20 Tečni preparat za mašinsko odmašćivanje sa pasiviranjem. Zamena za THE
     
 
Postupci i preparati za formiranje hromatnih prevlaka na Zn, Al i drugim metalima
HROMATOGAL HM-01 Hromatogal HM-01 Preparat (Cr6+) za  sivo maslinastu  hromatizaciju cinka
HROMATOGAL HC-02/1 Hromatogal HC-02/1 Preparat (deo 1) (Cr6+) za formiranje rastvora za crnu hromatizaciju cinka
HROMATOGAL HC-02/2 Hromatogal HC-02/2 Preparat (deo 2)  za formiranje rastvora  za crnu hromatizaciju cinka
HROMATOGAL HŽ-03 Hromatogal HŽ-03 Preparat (Cr6+) za žutu hromatizaciju cinka
HROMATOGAL HP-04 Hromatogal HP-04 Preparat (Cr3+) za plavu hromatizaciju  cinka
HROMATOGAL HP-04B Hromatogal HP-04B Preparat (Cr3+) za plavu hromatizaciju cinka sa  intenzivnom bojom
HROMATOGAL HP-05 Hromatogal HP-05 Preparat (Cr3+) za plavu hromatizaciju cinka sa povećanom zaštitom (sadrži  CoSO4)
HROMATOGAL HP-06 Hromatogal HP-06 Preparat (Cr6+) za plavu hromatizaciju cinka
HROMATOGAL HT-07 Hromatogal HT-07 Preparat (Cr6+) za transparentnu hromatizaciju Zn, Cd i Al
HROMATOGAL HA-05/1 Hromatogal HA-05/1 Preparat (deo 1)(Cr6+) za formiranje rastvora za žutu hromatizaciju Al
HROMATOGAL HA-05/2 Hromatogal HA-05/2 Preparat deo 2) za formiranje rastvora za žutu hromatizaciju Al
HROMATOGAL HB-08   Preparat za čišćenje i hromatizaciju bakra
HROMATOGAL HF-06 Fosfogal HF-06 Preparat (Cr6+) za hrom-fosfatne (rezedo) prevlake na Al. U prevlaci hrom je (Cr3+)
     
 
Postupci i preparati za konverziju  duboke korozije (rđe) u zaštitno-adhezioni sloj
KONVERGAL  KR-22 Konvergal FE-22 Preparat za konverziju duboke korozije na površini čelika u crni zaštitno-adhezioni sloj
     
 
Reaktivna maziva za sapunanje fosfatnih prevlaka i podmazivanje alata
LUBRIGAL RM-04 Lubrigal  SM-04 Preparat za sapunanje predmeta posle cink ili cink-kalcijum fosfatiranja
     
 
Postupci i preparati za nanošenje nano slojeva na metale
NANOGAL NS-04 Altigal  BP-04 Preparat za nanošenje nano sloja  na bazi  H2TiF6 i vodorastvornog polimera  na Al
     
 
Preparati za neutralizaciju i pasivaciju metalnih površina
NEUTROGAL NP-02 Neutrogal PI-02 Preparat za neutralizaciju i pasivaciono ispiranje
NEUTROGAL NP-05 Neutrogal NS-05 Preparat za neutralizaciju  posle čišćenja u kiselim rastvorima
NEUTROGAL NP-19 Neutrogal PA-19 Preparat za neutralizaciju, pasivaciju i ispitivanje vodozaptivenosti
NEUTROGAL NP-20 Neutrogal TA-20 Preparat za neutralizaciju i pasivacionu zaštitu
NEUTROGAL NP-25 Neutrogal VP-25 Preparat za pasivaciju pri vodenom peskarenju
NEUTROGAL NP-33 Neutrogal FE-33 Preparat  za neutralizaciju i trajniju  pasivacionu zaštitu
NEUTROGAL NP-35 Neutrogal NP-35 Preparat za pasivaciju pri vodenom peskarenju
     
 
Postupci i preparati za nanošenje oksidnih prevlaka na metale
OKSIGAL OX-20 Oksigal  AK-20 Preparat za oksidnu bezhromatnu pasivaciju prohroma
OKSIGAL OX-22 Oksigal  AH-22 Preparat za oksidnu hromatnu pasivaciju prohroma
     
 
Postupci i preparati za patiniranje metala
PATINAGAL PM-21 Patinagal MS-21 Preparat za patiniranje MS, Cu, Ni, Ag u crno
     
 
Preparati za impregnaciju odlivaka, siliranje prevlaka i dodatnu zaštitu
SILGAL SL-13 Dihtogal  VS-13 Preparat za impregnaciju odlivaka od zamka i legura Al
SILGAL SL-35 Dihtogal  HS-35 Preparat za hladno siliranje eloksiranog Al
     
 
Preparati za skidanje boja, plastifikacije, lakova, lepkova i drugih organskih slojeva
SKIDOGAL  SB-45 Skidogal  NH-45 Preparat za skidanje starih boja  i lakova sa bakra i čelika  potapanjem na toplo
SKIDOGAL  SB-70 Skidogal  SB-70 Preparat za skidanje plastifikacije potapanjem na sobnoj temperaturi
     
 
Postupci i preparati za nanošenje prevlaka srebra
SREBROGAL  DS-40 Srebrogal  DS-40 Dodatak za sjaj kod tvrdog posrebrivanja